Priser för köp/bildande av ekonomisk förening

För upprättande och utskrift av erforderliga handlingar samt bevakning av ärendet hos Bolagsverket debiteras arvode enligt följande:

  • Lagerförening med organisationsnummer, registreringsavgift ingår 6 600 kr
  • Nybildning 4 100 kr
  • Vid nybildning tillkommer Bolagsverkets registreringsavgift 1 400 kr

Alla priser är exklusive moms. Ej fullföljt ärende debiteras.

Dela vår sida på sociala medier!