Deklarerar moms till Skatteverket

Moms ska nu deklareras den 12 februari. Deklaration ska ske för december månad för de företags om redovisar per månad. Företag som redovisar kvartalsvis ska deklarera för fjärde kvartalet 2020. Vill ni ha hjälp med momsen? Kontaktar oss på leif@ab.se eller 0708-978340.

Redovisa elektroniskt och lämna redovisningen fram till redovisningsdagen kl 23:59. Aktiebolagstjänst gör alltid kundernas redovisningen elektroniskt.