Omvänd skattskyldighet för moms

Den som säljer varor eller tjänster är normalt den som ska ta ut moms vid sin försäljning samt deklarera och betalar in den till Skatteverket. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som är skyldig att betala moms till Skatteverket.

1     Omvänd skattskyldighet styr säljaren?

Som säljare är du skyldig att följa reglerna om omvänd skattskyldighet, du kan således inte själv avgöra när omvänd skattskyldighet ska tillämpas eller inte. Det är således säljare som måste veta när köparen och inte säljaren ska redovisa momsen. Köparen måste vid omvänd skattskyldighet redovisa momsen.

1.1  Vid handel inom Sverige

I Sverige gäller omvänd skattskyldighet i följande fall:

 • Vid omsättning av de flesta byggtjänster till företag inom byggsektorn
 • Vid omsättning av guldmaterial eller halvfärdiga produkter med minst 325 tusendelars finhalt
 • Vid omsättning av investeringsguld när du som säljare är frivilligt skattskyldig för omsättningen. Trots att du som säljare är frivilligt skattskyldig ska köparen redovisa och betala momsen
 • Vid omsättning av avfall och skrot av vissa metaller
 • Vid omsättning av utsläppsrätter för växthusgaser
 • Utländska företagares omsättning vid försäljning av el, gas, värme och kyla till momsregistrerade köpare i Sverige
 • Utländska företagares omsättning vid försäljning av varor eller av tjänster som avser fastighet i Sverige till momsregistrerade köpare i Sverige. Detta gäller endast om den utländske företagaren inte har begärt att vara skattskyldig för försäljningen. För byggtjänster som omsätts till företag inom byggsektorn ska alltid omvänd skattskyldighet tillämpas.
 • Vid försäljning av en tjänst enligt huvudregeln till en beskattningsbar person i ett annat EU-land (då anses tjänsten omsatt, och ska beskattas, i det land där köparen är etablerad).

1.2  Vid handel inom EU

Inom EU:s momsområde gäller omvänd skattskyldighet i följande fall:

 • när en vara transporteras mellan två länder och under förutsättning att köparen åberopar ett giltigt VAT-nummer (momsregistreringsnummer) i sitt land
 • vid försäljning av en tjänst enligt huvudregeln till en beskattningsbar person i ett annat EU-land (då anses tjänsten omsatt, och ska beskattas, i det land där köparen är etablerad).

Följande undantag finns

För tjänster som inte följer huvudregeln gäller inte omvänd skattskyldighet. Det innebär att du som säljare kan vara skattskyldig i ett annat land och att en utländsk företagare kan vara skattskyldig i Sverige. Följande tjänster följer inte huvudregeln:

 • fastighetstjänster
 • persontransporter
 • tillträde till evenemang som är kulturella, konstnärliga, pedagogiska, idrottsliga, vetenskapliga, av underhållningskaraktär och liknande tjänster
 • restaurang- och cateringtjänster
 • korttidsuthyrning av transportmedel.

1.3  När du köper tjänster från länder utanför EU

Du ska själv deklarera och betala svensk moms på tjänster du köper enligt huvudregeln (se ovan) från ett land utanför EU:s momsområde.

1.4  Vad innebär omvänd skattskyldighet för säljaren?

När omvänd skattskyldighet gäller ska du som säljare skriva ”omvänd betalningsskyldighet” på fakturan.

Du ska också redovisa försäljningen i någon av följande rutor i momsdeklarationen:

 • ruta 35: Försäljning av varor till ett annat EU-land
 • ruta 39: Försäljning av tjänster till en näringsidkare i annat EU-land enligt huvudregeln
 • ruta 41: Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige.

1.4.1 Avdragsrätt för ingående moms

Vid omvänd skattskyldighet har du som säljare avdragsrätt för ingående moms enligt de allmänna bestämmelserna, trots att du inte ska redovisa någon utgående moms.

1.5  Vad innebär omvänd skattskyldighet för köparen?

Som köpare ska du redovisa inköpen i momsdeklarationen i någon av följande rutor:

 • ruta 20: Inköp av varor från annat EU-land
 • ruta 21: Inköp av tjänster från annat EU-land
 • ruta 22: Inköp av tjänster från land utanför EU
 • ruta 23: Inköp av varor i Sverige
 • ruta 24 Inköp av tjänster i Sverige.

Den utgående momsen ska du själv räkna ut och redovisa i någon av rutorna 30, 31 eller 32, beroende på vilken skattesats som gäller.

Omvänd skattskyldighet gäller även om säljaren felaktigt har debiterat moms. Om du inte vänder dig till säljaren för att få en ny faktura måste du beräkna momsen på fakturabeloppet inklusive moms.

1.6  Avdragsrätt för ingående moms

Vid omvänd skattskyldighet kan köparen ha avdragsrätt för den ingående momsen, som köparen själv beräknar, enligt de allmänna moms-bestämmelserna. Det innebär att nettot blir 0 om du har full avdragsrätt (dvs. får dra av hela momsen). Ändå får du inte göra någon ”tyst kvittning” utan måste redovisa både utgående och ingående moms i momsdeklarationen. Den ingående momsen redovisar du i ruta 48.

 

Den som säljer varor eller tjänster är normalt den som ska ta ut moms vid sin försäljning samt deklarera och betalar in den till Skatteverket. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som är skyldig att betala moms till Skatteverket.

1     Säljaren styr omvänd skattskyldighet?

Som säljare är du skyldig att följa reglerna om omvänd skattskyldighet, du kan således inte själv avgöra när omvänd skattskyldighet ska tillämpas eller inte. Det är således säljare som måste veta när köparen och inte säljaren ska redovisa momsen. Köparen måste vid omvänd skattskyldighet redovisa momsen.

1.1  Vid handel inom Sverige

I Sverige gäller omvänd skattskyldighet i följande fall:

 • Vid omsättning av de flesta byggtjänster till företag inom byggsektorn
 • Vid omsättning av guldmaterial eller halvfärdiga produkter med minst 325 tusendelars finhalt
 • Vid omsättning av investeringsguld när du som säljare är frivilligt skattskyldig för omsättningen. Trots att du som säljare är frivilligt skattskyldig ska köparen redovisa och betala momsen
 • Vid omsättning av avfall och skrot av vissa metaller
 • Vid omsättning av utsläppsrätter för växthusgaser
 • Utländska företagares omsättning vid försäljning av el, gas, värme och kyla till momsregistrerade köpare i Sverige
 • Utländska företagares omsättning vid försäljning av varor eller av tjänster som avser fastighet i Sverige till momsregistrerade köpare i Sverige. Detta gäller endast om den utländske företagaren inte har begärt att vara skattskyldig för försäljningen. För byggtjänster som omsätts till företag inom byggsektorn ska alltid omvänd skattskyldighet tillämpas.
 • Vid försäljning av en tjänst enligt huvudregeln till en beskattningsbar person i ett annat EU-land (då anses tjänsten omsatt, och ska beskattas, i det land där köparen är etablerad).

1.2  Vid handel inom EU

Inom EU:s momsområde gäller omvänd skattskyldighet i följande fall:

 • när en vara transporteras mellan två länder och under förutsättning att köparen åberopar ett giltigt VAT-nummer (momsregistreringsnummer) i sitt land
 • vid försäljning av en tjänst enligt huvudregeln till en beskattningsbar person i ett annat EU-land (då anses tjänsten omsatt, och ska beskattas, i det land där köparen är etablerad).

Följande undantag finns

För tjänster som inte följer huvudregeln gäller inte omvänd skattskyldighet. Det innebär att du som säljare kan vara skattskyldig i ett annat land och att en utländsk företagare kan vara skattskyldig i Sverige. Följande tjänster följer inte huvudregeln:

 • fastighetstjänster
 • persontransporter
 • tillträde till evenemang som är kulturella, konstnärliga, pedagogiska, idrottsliga, vetenskapliga, av underhållningskaraktär och liknande tjänster
 • restaurang- och cateringtjänster
 • korttidsuthyrning av transportmedel.

1.3  När du köper tjänster från länder utanför EU

Du ska själv deklarera och betala svensk moms på tjänster du köper enligt huvudregeln (se ovan) från ett land utanför EU:s momsområde.

1.4  Vad innebär omvänd skattskyldighet för säljaren?

När omvänd skattskyldighet gäller ska du som säljare skriva ”omvänd betalningsskyldighet” på fakturan.

Du ska också redovisa försäljningen i någon av följande rutor i momsdeklarationen:

 • ruta 35: Försäljning av varor till ett annat EU-land
 • ruta 39: Försäljning av tjänster till en näringsidkare i annat EU-land enligt huvudregeln
 • ruta 41: Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige.

1.4.1 Avdragsrätt för ingående moms

Vid omvänd skattskyldighet har du som säljare avdragsrätt för ingående moms enligt de allmänna bestämmelserna, trots att du inte ska redovisa någon utgående moms.

1.5  Vad innebär omvänd skattskyldighet för köparen?

Som köpare ska du redovisa inköpen i momsdeklarationen i någon av följande rutor:

 • ruta 20: Inköp av varor från annat EU-land
 • ruta 21: Inköp av tjänster från annat EU-land
 • ruta 22: Inköp av tjänster från land utanför EU
 • ruta 23: Inköp av varor i Sverige
 • ruta 24 Inköp av tjänster i Sverige.

Den utgående momsen ska du själv räkna ut och redovisa i någon av rutorna 30, 31 eller 32, beroende på vilken skattesats som gäller.

Omvänd skattskyldighet gäller även om säljaren felaktigt har debiterat moms. Om du inte vänder dig till säljaren för att få en ny faktura måste du beräkna momsen på fakturabeloppet inklusive moms.

1.6  Avdragsrätt för ingående moms

Vid omvänd skattskyldighet kan köparen ha avdragsrätt för den ingående momsen, som köparen själv beräknar, enligt de allmänna moms-bestämmelserna. Det innebär att nettot blir 0 om du har full avdragsrätt (dvs. får dra av hela momsen). Ändå får du inte göra någon ”tyst kvittning” utan måste redovisa både utgående och ingående moms i momsdeklarationen. Den ingående momsen redovisar du i ruta 48.