Ordna redovisningen i god tid så slipper du brandkårsutryckningar

Tid är pengar. Detta gäller särskilt bolagets redovisning. Är man ute i god tid blir det mycket billigare än om man kommer sent med sitt redovisningsmaterial. Ännu dyrare blir det om det saknas underlag. Dagens teknik gör att mycket manuellt arbete kan undvikas. Dina leverantörer kan sända sina fakturor direkt in i redovisningssystemet. Med en App i mobilen kan du fotografera av alla dina kvitton som även de går rakt in i redovisningen. Det finns flera möjligheter att automatisera och förenkla sin redovisning så att flera av de manuella rutinerna elimineras.