Redovisning – digitalt eller …

Redovisning – digitalt eller …

Idag kan redovisning rationaliseras genom automatisering och digitalisering. Aktiebolagstjänst hjälper er att göra den automatisering som passar ert företag. Ta att steg i taget. Börja med något enkelt. Ett bra exempel är att integrera kundfakturorna med din bank så att alla fakturabetalningar matchas automatiskt mot kundfakturorna. Eller använd en App i mobilen för att fotografera alla kvitton och föra över dem till redovisningen. Självklart hjälper vi även de företag där den manuella hanteringen passar bäst.