InfoMark

Som vår kund får ni gratis tillgång till vårt internetbaserade system InfoMark där ni själva kan hålla er uppdaterade över vad som händer med era ansökningar och registreringar. I systemet finns all information samlad om era varumärken. Man kan enkelt se ett märkes status, t.ex. om det har registrerats eller om det fortfarande är en ansökan, om en dispyt pågår i ett ärende eller om ett märke har överlåtits. Här finns även information samlad om vilka regler som gäller vid registrering i olika länder. För ytterligare information om InfoMark, se vår broschyr eller be att få en demonstration, ring 08-24 83 40.

Dela vår sida på sociala medier!