Låt oss bevaka dina varumärken

Medvetenhet

Det är mycket viktigt att du registrerar dina varumärken men lika viktigt är det att du bevakar dina varumärken så att ingen annan börjar använda eller registrerar ett identiskt eller liknande varumärke. Vid registrering av ett eget varumärke blir du innehavare till ett unikt kännetecken. Du lägger ner tid, arbete och pengar på marknadsföring av ditt nya märke. Du lanserar produkten eller tjänsten på marknaden med omfattande annonsering för att din produkt eller tjänst och ditt varumärke skall uppmärksammas. En ökad medvetenhet hos innehavaren om märkets värde får allt större betydelse. Ett varumärke är idag den främsta egenskapen hos en produkt eller ett företag och därför den viktigaste länken mellan dig och dina kunder.

Intrång

När ditt varumärke blir känt finns det risk för att andra försöker dra fördel av dess attraktionskraft. Att endast registrera ditt märke räcker inte för att undvika intrång. När du väl ser ett liknande varumärke på marknaden är skadan redan skedd och stora värden kan gå förlorade. Därför ska du på alla sätt skydda ditt märke och din profil mot andras intrång.

Bevakning

Med hjälp av varumärkesbevakning kan du hålla dig informerad och i god tid få kännedom om möjliga intrång. Bevakningen ger dig alla detaljer om nya varumärken som kan hota ditt kännetecken, oavsett om det handlar om ord, figurer eller domännamn. Vi kan tillhandahålla en bevakning av dina viktiga varumärken så att du får besked så fort någon försöker registrera ett liknande märke på någon av dina marknader. Om du låter Aktiebolagstjänst bevaka ditt varumärke innebär det att vi bevakar alla nya varumärkesansökningar som inkommer i de länder där du valt att bevaka respektive varumärke. När det dyker upp en ansökan som vi tillsammans bedömer är ett intrång i dina rättigheter gör vi en invändning mot ansökan.

Den som inte bevakar sitt varumärke riskerar att andra använder det i så stor utsträckning att det inte längre betraktas som ett varumärke för dina varor och/eller tjänster. Detta har hänt varumärken som Jeep, Nylon, Termos och Jacuzzi. Varumärket Jeep har dock börjat återfå sin särskiljningsförmåga genom tillverkarens omfattande marknadsföring för just sina bilar.

Ring eller maila oss så berättar vi mer om bevakning av dina varumärken!

Dela vår sida på sociala medier!