Enskild näringsidkare

Starta enskild firma

Enskild näringsverksamhet som i dagligt tal kallas för enskild firma är mycket enkel att starta, du behöver egentligen inte registrera företaget. Men bedriver du momspliktig verksamhet, skall ha anställda som skall ha lön eller vill du ha en F-skattsedel måste du regitrera dig hos Skatteverket. Vill du ha skydd för ditt företagsnamn i ditt län registrerar du firman även hos Bolagsverket, avgiften är låg (1000 kr i oktober 2010) och det finns nog inga nackdelar med en registrering än kostnaden för registreringen, se dock nedan om skyddets dåliga geografiska ofång.

När du registrerar din verksamhet sker det centralt hos Bolagsverket, men skyddet för det namn under vilket du skall bedriva din verksamhet (juridisk benämnt firma) ges bara i det län där du registrerar verksamheten. Det kan således i varje annat län finnas en identisk firma med identisk verksamhet. Du kan göra en ren skyddsregistrering i andra län men det blir ganska dyrt, eftersom Bolagsverket tar ut en avgift för varje län (800 kr/län i oktober 2010). Ett bättre sätt att få ett rikstäckande skydd för sin firma/namn är att registrera det eller de dominerande orden i firman som ett varumärke. Läs mer om detta under fliken Varumärken. Om du längre fram när verksamheten expanderar vill föra över verksamheten till ett aktiebolag kan du få problem med namnet och du inte redan nu ordnar ett risktäckande skydd för ditt namn i form av ett varumärke.

När du registrerar en enskild näringsverksamhet hos Bolagsverket skall du uppge vilken verksamhet som skall bedrivas och det är inom den verksamheten du får skydd för företagets namn. Att ansöka om en mycket bred verksamhet för att få skydd för eventuella framtida verksamheter har den nackdelen att man vid ansökan riskerar att få många andra företagsnamn anförda som hinder mot registrering av sitt önskade namn.

För att starta enskild firma krävs ingen kapitalinsats.

För att få starta en enskild firma ställs inga krav på nationalitet men om man är bosatt utanför Sverige måste man utse en särskild föreståndare som är bosatt i Sverige. Föreståndaren skall ansvara för den svenska verksamheten och skall registreras hos Bolagsverket.

Enskild näringsverksamhet är den enda företagsform där Aktiebolagstjänst inte tillhandahåller några tjänster vad gäller att registrera verksamheten, detta för att det är så enkelt att själv göra registreringen. Under Bolag Sverige i menyn ovan hittar du mer information om enskild firma.