Våra priser

Vi har många tjänster att erbjuda och därför många olika priser. De tre områden vi behärskar är

  • Företagsekonomi, löpande redovisning, upprättande av årsredovisningar och inkomstdeklarationer, budget, ekonomistyrning, bolags- ägarens skatter
  • Bolagsärenden, allt från bolagsbildning till likvidation. Allt från upprättande av kallelse till bolagsstämma tills ärendet är registrerat hos Bolagsverket.
  • Varumärken i Sverige och utomlands

Vill du veta priset för någon annan tjänst, skicka en förfrågan till [email protected] så ser vi till att du får de prisuppgifter du vill ha.

Alla priser är exklusive moms.

Vid försenad be­talning av våra fakturor debiteras lagstadgade avgifter

För fakturor till konsumenter en påminnelseavgift 60 kr i ersättning när vi skickar en betalningspåminnelse. Vi tar ut 180 kr när  skickar ett inkassokrav och 170 kr för upprättande av en amorteringsplan. Dröjsmåls­rän­ta debiteras med 22 % årsränta från förfallodagen.

För fakturor till näringsidkare och myndigheter tar vi förutom dröjsmåls­rän­ta 22 % årsränta en förseningsersättning på 450 kr.