Aktiebolagstjänst kan som auktoriserad redovisningskonsult hjälper dig med redovisning, skattedeklarationer och lönehantering.

Redovisning och skatt

Redovisningen är kärnan i företagsledningens styrning av företaget mot de uppsatta målen. Med vår hjälp kan företagsledningen ur redovisningen få underlag för sina beslut som för företaget framåt. Redovisningen består av en extern och en intern del. Den externa delen är i första hand avsedd för företagets utomstående intressenter, som aktieägare, kunder, leverantörer och stat och kommun. Den interna delen skall ge företagsledningen detaljerad information om den ekonomiska utvecklingen i företaget totalt sett, men även jämfört med vad som planerats i företagets budget.

Hur och när företagets affärshändelser skall bokföras framgår av bokföringslagen och hur räkenskaperna för varje räkenskapsår skall avslutas framgår av årsredovisningslagen. Med bokföring avses insamlandet av information om företagets alla affärshändelser medan sammanställandet av detta till exempelvis i periodbokslut och årsredovisningar kallas redovisning. Redovisningen ligger även till grund för inkomstbeskattning av företaget samt för redovisning och inbetalning av moms.

Aktiebolagstjänst kan som auktoriserad redovisningskonsult hjälpa dig med alla steg i redovisningen och även din skatteplanering och inkomstdeklarationer.

Lönehantering

Att handlägga företagets löner är mer komplicerat än att sköta redovisningen. Aktiebolagstjänst många års erfarenhet av lönehantering och hjälpa ditt företag med alla steg i lönehanteringen.

Dela vår sida på sociala medier!