Redovisa och betala moms

Redovisning av moms ska göras i en särskild momsdeklaration. För den som har kalenderår som redovisningsperiod och som fram till 2 maj 2013 redovisade momsen i inkomstdeklarationen skall nu också redovisa i en särskild momsdeklaration.

Beskattningsunderlag per år Redovisningsperiod Alternativ
Högst 1 miljon Beskattningsår Kvartal eller månad
Högst 40 miljoner kr Kalenderkvartal Kalendermånad
Över 40 miljoner kr Kalendermånad Inget alternativ

Alternativen får tillämpas efter ansökan hos Skatteverket.

Redovisningsperiod beskattningsår

För den som har en årlig momspliktig omsättning på högst 1 milj. kr kan få beskattningsår som redovisningsperiod. För dessa ska momsdeklarationen och betalningen vara inne hos Skatteverket senast den 26 i andra månaden efter redovisningsperioden (eller den 27, när deklarationen ska lämnas i december).

Redovisningsperiod kalenderkvartal eller kalendermånad

För den som har kalenderkvartal eller kalendermånad som redovisningsperiod ska deklarationen och betalningen vara inne hos Skatteverket senast den 12 i andra månaden efter redovisningsperioden. I januari och augusti ska deklaration och betalning ha kommit till Skatteverket senast den 17. För mars månad eller första kvartalet skall således deklaration och betalning kommit till Skatteverket tillhanda senast den 12 maj.

Företag som har beskattningsunderlag över 40 miljoner per år ska ha inkommit med deklaration och betalning till Skatteverket senast den 26 i månaden efter redovisningsperiodens utgång. I december ska deklaration och betalning ha kommit till Skatteverket senast den 27.

Obs! Man måste lämna momsdeklaration i tid för varje redovisningsperiod även om man inte har någon moms att redovisa eller skall få pengar tillbaka. Annars blir man skyldig att betala förseningsavgift.

Betalning

Betalning kan göras via Internet eller med de förtryckta inbetalningskort man får tillsammans med momsdeklarationen. Senaste betalningsdatum samt bankgiro- och OCR-nummer anges på momsdeklarationen.

Dela vår sida på sociala medier!