Lönerutiner

Så fort företaget har en anställd kan det löna sig att använde ett datoriserat lönesystem där man registrerar bruttolöner, aktuella skattetabeller, frånvaro i olika former (semester, sjukfrånvaro, tjänstledigt m.m.) övertider m.m. Därefter låter sedan systemet räkna ut alla nödvändiga uppgifter som nettolöner, arbetsgivaravgifter och skatter. Sedan är det bara att ta ut alla önskade rapporter som lönespecifikationer, bokföringsunderlag, filer att sända till banken för enkel betalning, filer att sända till Skatteverket för deklaration av arbetsgivaravgifter och skatter och när året är slut skatter.

Låt Aktiebolagstjänst sköta era lönerutiner

Låt oss ta hand om allt. Ni lämnar uppgifter om alla nyanställda på våra formulär. Inför varje månads- eller veckolön får vi uppgifter om frånvaro av olika slag, arbetad tid för den som har timersättning, löneförhöjningar m..m. Vi registrerar in alla uppgifter i lönesystemet och sänder er en kontrollista där ni kan kontrollera att de inlagde uppgifterna är riktiga. Vad gäller uträkning av skatter, arbetsgivaravgifter räknar systemet fram allt detta med hänsyn taget till de otaliga parametrar som beror på ålder, bostadsort, frånvaro av olika slag, bruttolönens storlek, olika slags erhållna anställningsförmåner som fri bil.

Varje år ändras en del av alla de parametrar som ligger till grund för uträkning av bl.a. skatter och arbetsgivaravgifter. De kunskaper man hade förra året är inaktuella det nya året. Genom den uppdatering av lönesystemet med alla nya parametrar behöver du inte tänka på något av detta om Aktiebolagstjänst sköter företagets lönerutiner. Självklart kan vi även hjälpa dig med företagets redovisning, årsredovisningar, skattedeklarationer och inkomstdeklarationer.

Dela vår sida på sociala medier!