12 juli

Debiterad F- eller SA-skatt för juni 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska

momsen för maj 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för maj 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad) en arbetsgivardeklaration för juni 2013 ha kommit in till Skatteverket.

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto.

22 juli

En periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.
h3>25 juli

En periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 juli

Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska

momsen för räkenskapsår som slutar den 31 maj 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 maj 2013 ha kommit in till Skatteverket.

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska momsen för juni 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto moms- och arbetsgivardeklarationer för juni 2013 ha kommit in till Skatteverket.

12 augusti

En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår: 1 juni 2012—31 maj 2013 1 juli 2012—30 juni 2013 Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 augusti. Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska

arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto
debiterad F- eller SA-skatt för juli 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto.

19 augusti

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska

debiterad F-eller SA-skatt för juli 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto
momsen för april—juni 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)
momsen för juni 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
en momsdeklaration för april—juni 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms)
en momsdeklaration för juni 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
en arbetsgivardeklaration för juli 2013 ha kommit in till Skatteverket.

20 augusti

En periodisk sammanställning för juli 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

26 augusti

En periodisk sammanställning för juli 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om ditt företag använder e-tjänsten. Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska

momsen för räkenskapsår som slutar den 30 juni 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 30 juni 2013 ha kommit in till Skatteverket.
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska
momsen för juli 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
moms- och arbetsgivardeklarationer för juli 2013 ha kommit in till Skatteverket.

3 september

En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:

1 februari 2012—31 januari 2013
1 mars 2012—28 februari 2013
1 april 2012—31 mars 2013
1 maj 2012—30 april 2013.

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 september.

12 september

Debiterad F- eller SA-skatt för augusti 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska

momsen för juli 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för juli 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
en arbetsgivardeklaration för augusti 2013 ha kommit in till Skatteverket.

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto.

20 september

En periodisk sammanställning för augusti 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 september

En periodisk sammanställning för augusti 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 september

Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska

momsen för räkenskapsår som slutar den 31 juli 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 juli 2013 ha kommit in till Skatteverket.
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska
momsen för augusti 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
moms- och arbetsgivardeklarationer för augusti 2013 ha kommit in till Skatteverket.

14 oktober

Debiterad F- eller SA-skatt för september 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

En extra skatteinbetalning ska vara inbetald om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har något av följande beskattningsår:

1 augusti 2012—31 juli 2013
13JF5274VuNthhwKkLrYyZW73smjSYAEen

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 15 oktober.
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska

momsen för augusti 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för augusti 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
en arbetsgivardeklaration för september 2013 ha kommit in till Skatteverket.

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto.

21 oktober

En periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 oktober

En periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

28 oktober

Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska

momsen för räkenskapsår som slutar den 31 augusti 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 augusti 2013 ha kommit in till Skatteverket.

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska

momsen för september 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
moms- och arbetsgivardeklarationer för september 2013 ha kommit in till Skatteverket.

1 november

Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer som har något av följande beskattningsår:

1 februari 2012—31 januari 2013
1 mars 2012—28 februari 2013
1 april 2012—31 mars 2013
1 maj 2012—30 april 2013.

Fastighetsdeklarationer för 2014 för lantbruk ska vara inlämnad. Skicka deklarationen till Skatteverkets inläsningscentral (postadressen står på blanketten).

4 november

En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:

1 juni 2012—31 maj 2013
1 juli 2012—30 juni 2013.

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 5 november.

12 november

Debiterad F- eller SA-skatt för oktober 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska

momsen för juli—september 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)
momsen för september 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för juli—september 2013 ha kommit in till Skatteverket (gäller företag som har tremånadersmoms)
en momsdeklaration för september 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
en arbetsgivardeklaration för oktober 2013 ha kommit in till Skatteverket.

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto.

20 november

En periodisk sammanställning för oktober 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om ditt företag använder pappersblanketten.

25 november

En periodisk sammanställning för oktober 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 november

Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska

momsen för räkenskapsår som slutar den 30 september 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 30 september 2013 ha kommit in till Skatteverket.

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska

momsen för oktober 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
moms- och arbetsgivardeklarationer för oktober 2013 ha kommit in till Skatteverket.

2 december

Sista dagen att deklarera elektroniskt för juridiska personer med följande beskattningsår:

1 februari 2012—31 januari 2013
1 mars 2012—28 februari 2013
1 april 2012—31 mars 2013
1 maj 2012—30 april 2013.

Sista dagen att skicka in en preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2014 i vissa fall.

12 december

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt för november 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska

momsen för oktober 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för oktober 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
en arbetsgivardeklaration för november 2013 ha kommit in till Skatteverket.

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto.

16 december

Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

1 juni 2012—31 maj 2013
1 juli 2012—30 juni 2013.

Du ska ha fått ditt slutskattebesked av Skatteverket.

20 december

En periodisk sammanställning för november 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

27 december

En periodisk sammanställning för november 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska

momsen för räkenskapsår som slutar den 31 oktober 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 oktober 2013 ha kommit in till Skatteverket.

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska

momsen för november 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
moms- och arbetsgivardeklarationer för november 2013 ha kommit in till Skatteverket.

Dela vår sida på sociala medier!