Företag i Sverige

I Sverige kan ett företag ha någon av följande former – enskild näringsidkare, aktiebolag, handels- eller kommanditbolag, ekonomisk förening, enkelt bolag. Näringsverksamhet kan även bedrivas i en stiftelse men kännetecknande för en stiftelse är att den grundar sig på ett visst ändamål, för vilket ändamål en förmögenhet avsatts.

En av de vanligaste företagsformerna är aktiebolag, där aktiekapitalet numera inte behöver vara mer än 50 000 kr. Kraven för att ha revisor innebär att ett nystartat aktiebolag inte behöver ha någon revisor under de första två verksamhetsåren.

En annan vanlig företagsform i Sverige är enskild näringsidkare, i dagligt tal kallad enskild firma. Vad som karakteriserar en enskild firma är att det bara kan finnas en innehavare och att innehavaren alltid är en fysisk person som har personligt ansvar för företagets alla åtaganden. Enskild firma passar bäst för den som driver en mindre verksamhet och där de ekonomiska åtagandena inte är större än att en privatperson, när företaget får ekonomiska problem, inte behöver göra personlig konkurs.
Läs mer om de olika företagsformerna under respektive flik.

Dela vår sida på sociala medier!