Sänkt aktiekapital eller minskning av aktiekapitalet

Från 1 januari 2020 sänktes minimiaktiekapitalet för aktiebolag från 50 000 kr till 25 000 kr.

Det innebär att våra lagerbolag Startskottet nu har ett aktiekapital på 25 000 kr och att du som redan har ett aktiebolag med ett aktiekapital på  50 000 kr eller 100 000 kr eller mer kan sänka det till lägst 25 000 kr. Vi har även lagerbolag med både 50 000 kr och 100 000 kr.

Syftet med att sänka minimikapitalet för aktiebolag är att göra denna bolagsform mer tillgänglig för företagare. Ett aktiekapital på 50 000 kr för att starta ett aktiebolag upplevs av många som ett hinder. Aktiebolagsformen har många fördelar; bland annat är det en flexibel företagsform som passar växande företag.

Ett lägre kapitalkrav kan bidra till att fler personer vill och vågar starta företag. Detta skulle underlätta för nya företag, särskilt inom tjänstesektorn, att etablera sig.

Regering och riksdag anser att kravet på 50 000 kr i ett aktiebolag kan hindra att företag startas. Det är en stor fördel att fler företagare kan välja aktiebolaget som företagsform. Förslaget gynnar särskilt företagare inom tjänstesektorn som har ett lågt kapitalbehov och är den sektor som växer mest.

Dela vår sida på sociala medier!