Sänkt aktiekapital eller minskning av aktiekapitalet

Före 2006 innan den nya aktiebolagslagen trädde i kraft benämndes minskning av aktiekapitalet i stället nedsättning av aktiekapitalet. Riksdagen har i februari 2010 beslutat att minsta tillåtna aktiekapital i svenska aktiebolag skall sänkas till 50 000 kr fr.o.m. den 1 april 2010.

Det innebär att våra lagerbolag Startskottet därefter kommer att ha ett aktiekapital på 50 000 kr och att du som redan har ett aktiebolag med ett aktiekapital på 100 000 kr eller mer kan sänka det till 50 000 kr.

Syftet med att sänka minimikapitalet för aktiebolag är att göra denna bolagsform mer tillgänglig för företagare. Ett aktiekapital på 100 000 kr för att starta ett aktiebolag upplevs av många som ett hinder. Aktiebolagsformen har många fördelar; bland annat är det en flexibel företagsform som passar växande företag.

Ett lägre kapitalkrav kan bidra till att fler personer vill och vågar starta företag. Detta skulle underlätta för nya företag, särskilt inom tjänstesektorn, att etablera sig.

Regering och riksdag anser att kravet på 100 000 kr i ett aktiebolag kan hindra att företag startas. Det är en stor fördel att fler företagare kan välja aktiebolaget som företagsform. Förslaget gynnar särskilt företagare inom tjänstesektorn som har ett lågt kapitalbehov och är den sektor som växer mest. Det är särskilt glädjande för företagsamma kvinnor som ofta är tjänsteföretagare, säger näringsminister Maud Olofsson.

För att få fram fler arbetstillfällen i Sverige behövs fler företag. Sänkningen av aktiekapitalet till 50 000 kr kommer förhoppningsvis bidra till detta, säger justitieminister Beatrice Ask.

Dela vår sida på sociala medier!