Lagerbolag

Ett lagerbolag är ett bolag som finns på ”lager”, därav namnet lagerbolag. Våra lagerbolag är således redan registrerade bolag med organisationsnummer och därmed klara att förvärvas och omedelbart nyttjas för köparens verksamhet.

I Sverige är ett bolags organisationsnummer mycket viktigt. Vid t.ex. avtalsskrivning är det viktigare att ange bolagets organisationsnummer än bolagets namn. Bolagets namn kan alltid ändras men organisationsnumret är alltid detsamma. Den stora fördelen med att köpa ett lagerbolag i stället för att göra en nybildning är att man vid köp av lagerbolag omedelbart får tillgång till bolagets organisationsnummer och kan börja teckna avtal och göra affärer.

Ett bolag får inte rättskapacitet (rätt att ingå avtal) förrän det är registrerat hos Bolagsverket. Våra lagerbolag är redan registrerade och har därmed rättskapacitet. Ett lagerbolag kan, om det är bråttom, överlåtas samma dag som beställningen inkommer till oss, varför den nya verksamheten omgående kan påbörjas. Här behöver man alltså inte invänta registrering hos Bolagsverket.

Vid köp av lagerbolag är det viktigt att känna sig trygg med leverantören och att praxis för bildande och tillhandahållande av lagerbolag följs. Aktiebolagstjänst har tillhandahållit lagerbolag sedan 1979 när vi började vår verksamhet. Är du osäker på vilka vi är, fråga din revisor, advokat eller redovisningsbyrå – de vet!

I dag har vi privata aktiebolag som lagerbolag och med alla 12 möjliga räkenskapsår. På lager har vi även publika aktiebolag och aktiebolag med euro som redovisningsvaluta.

Våra vanligast lagerbolag heter Startskottet ‘12345’ AB.

Den som köper ett lagerbolag köper vanligtvis ett bolag som vi har registrerat i namnet Startskottet följt av ett löpnummer. Vid beställningen uppger beställaren det namn man i fortsättningen vill ha på bolaget.

Namnbolag

Vi har även lagerbolag som vi registrerat med användbara namn, sk. namnbolag. De namnbolag vi har på lager hittar du om du använder vårt onlineformulär för beställning av ett aktiebolag. Där ser du under fliken ‘Bolag’ vilka namnbolag som finns till försäljning.

Andra associationsformer på lager

Som lagervara har vi även ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och handels- kommanditbolag.

Dela vår sida på sociala medier!