Räkenskapsår i handelsbolag

De räkenskapsår som får tillämpas regleras i 3 kap. 1 § Bokföringslagen, BFL. Om samtliga bolagsmän är juridiska personer och ingen av dessa är ett annat handelsbolag, där en fysisk person finns med som delägare, kan bolaget tillämpa brutet räkenskapsår. I andra fall, när någon av bolagsmännen direkt eller indirekt är en fysisk person skall kalenderår vara bolagets räkenskapsår. I ett handelsbolag där någon av bolagsmännen är en fysisk person kan man söka dispens för att få tillämpa annat räkenskapsår än kalenderår. När verksamheten startas eller läggs om får längre eller kortare räkenskapsår tillämpas. Sker omläggning till kalenderår behövs inget särskilt tillstånd, men ifall omläggning från kalenderår till något av de tre brutna alternativen, brutet till annat brutet eller till annat avvikande räkenskapsår görs, krävs Skatteverkets tillstånd.

Dela vår sida på sociala medier!