Aktiebolagslagen

En ny aktiebolagslag trädde i kraft den 1 januari 2006 som var resultatet av det utredningsarbete som började redan 1990, då regeringen beslutade att en kommitté skulle tillsättas för att göra en översyn av den dåvarande aktiebolagslagen från 1975. Kommittén tog namnet Aktiebolagskommittén och lämnade sitt första delbetänkande 1992. År 2005 kom regeringens slutliga förslag i form av en proposition (2004/05:85) till riksdagen att anta en ny aktiebolagslag.

Även efter att den nya aktiebolagslagen trädde i kraft har flera viktiga ändringar skett, bland annat sänkning av minsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag till 50 000 kr samt att mindre privata aktiebolag inte behöver ha revisor. Reglerna om när ett aktiebolag måste ha revisor hittar du här.

Dela vår sida på sociala medier!