Så här går det till att köpa ett registrerat aktiebolag,ett lagerbolag med organisationsnummer

Privata aktiebolag finns med säte på följande orter:
Stockholm och Uppsala
Publika aktiebolag finns enbart med säte i Stockholm
Aktiebolag med aktiekapital i euro finns bara med säte Stockholm
Handels- och kommanditbolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar finns också på lager.

Aktiebolagstjänst tillhandahåller färdiga aktiebolag – lagerbolag – med 50 000 kr eller 12 000 euro i aktiekapital för privata bolag och 500 000 kr för publika bolag. Bolagen heter Startskottet 12345 AB och du kan välja vilket månadsslut du vill som bokslutsdatum. Vi har även lagerbolag med direkt användbara namn, dessa kallar vi namnbolag. En lista över aktuella namnbolag hittar du här. Är det riktigt bråttom att få ett bolag kan vi handlägga ärendet så fort att ni får fullmakt att företräda lagerbolaget samma dag som ni inlämnar en beställning.

Börja med att fylla i ett beställningsformulär. Du kan antingen använda ett formulär från vår webbplats, ringa Stockholmskontoret; 08-24 83 40 eller Uppsalakontoret; 018-69 28 70, efter vårt vanliga formulär som du sedan mailar, postar eller faxar till oss. Skall vi dessutom registrera företagets domännamn för Internet, eller ansöka om ett varumärke kan ni ange detta vid beställningen.

Det går även bra att betala aktiekapitalet med varor, inventarier, maskiner eller liknande, s k apportegendom. Gör en kort beskrivning av apporten i härför avsett fält i blanketten.
Med utgångspunkt från de angivna uppgifterna i blanketten utfärdar vi alla erforderliga dokument för att ändra bolaget enligt era önskemål. Om något är oklart ringer vi er för komplettering.
Upprättade handlingar postas normalt samma dag vi fått beställningen. Handlingarna postas till den kontaktperson ni angivit på beställningsblanketten.
Härefter skrivs alla handlingar under av aktieägare, styrelseledamöter och suppleanter. Sedan besöker ni banken med de påskrivna handlingarna och sätter in aktiekapitalet på ett konto, som ni öppnar i bolagets namn. Vårt arvode betalas enklast genom att vid bankbesöket använder den bifogade fullmakten. Gör ej de ekonomiska transaktionerna förrän ni fått våra instruktioner i följebrevet.
När vi mottagit de underskrivna handlingarna i retur, vårt arvode samt intyg om aktielikvid eller apportintyg kommer vi att till er kontaktperson översända bl a:

lagerbolagets nuvarande registreringsbevis i original
generalfullmakt för de nya firmatecknarna
bokföringsunderlag för de transaktioner bolaget nu utfört

Redan nu kan ni börja verksamheten i bolaget

Samtidigt vidarebefordrar vi handlingarna till Bolagsverket för registrering av de nya uppgifterna.
Har ni även beställt registrering av domännamn undersöker vi nu om ert/era förslag är lediga. Skulle så inte vara fallet meddelar vi er detta. Är namnet ledigt gör vi omedelbart en registrering.
Efter registrering översänder vi omgående ändringsbeviset.
Fastställd bolagsordning, övriga bolagshandlingar samt aktiebok och aktiebrev sänds därpå i en bolagspärm.

I och med detta är vårt arbete avslutat för den här gången. Vi står också gärna till tjänst vid eventuella frågor och problem i samband med andra bolagsärenden.

Dela vår sida på sociala medier!