Starta nytt företag

Du funderar på att starta ett eget aktiebolag eller du har kanske redan startat ett. Som ny företagare är det massor av nya kunskaper du behöver, kunskaper som ökar dina chanser att lyckas. Här på Aktiebolagstjänsts webbplats www.ab.se har vi samlat en hel del information om företagande och olika företagsformer. Mest information finns om aktiebolag, eftersom det är den vanligaste företagsformen, men även andra företagsformer behandlas.

När du väl är igång hjälper vi dig med din redovisning så att det blir ett instrument för att styra ditt bolag framåt och uppåt.

Läs även vårt kompendium Starta eget företag som du kan ladda ner som PDF genom att klicka på bilden längst till höger. Kompendiet ger dig inte alla kunskaper du behöver men hjäl­per dig förhopp­ningsvis en bit på vägen. Det skall i första hand ses som en omfattande checklista över vad du bör kunna som företagare. Skall du starta ett företag som du vill skall växa måste du ha goda kunskaper i företagsekonomi, ett ämne som omfattar allt kring hur du i ditt förtag får de bästa underlagen för dina beslut som skall föra verksamheten framåt.

Hur skall du tillverka, sälja och distribuera dina produkter? Vilka priser skall du sätta på dina tjänster eller produkter?

Hur har du planerat din företagsstart? Skall du vara ensam eller ha kompanjoner? Skall du börja försiktigt vid sidan av ditt or­di­na­rie arbete eller säger du upp dig från jobbet och kör för fullt re­dan från första dagen? Kan du starta utan att låna pengar, eller krävs det att du tar ett banklån för att du skall kunna förverkliga din affärsidé? Det är många frågor inför att starta och driva ett fö­re­tag och ju bättre du för­bereder dig, desto större chans har du att lyck­as så att du finns kvar som företagare även efter några år. Det finns undersökningar som visar att den som i samband med sin fö­retagsstart skaffar sig kunskaper om vad det innebär att vara egen företagare har större chans att lyckas.

Har du några frågor kring företagande, val av företagsform och hur du skall lägga upp din redovisning är du välkommen att skicka dina frågor till min e-postadress, [email protected] . Jag försöker svara inom 24 timmar.

Bilda bolag