Starta aktiebolag

För att starta ett svenskt aktiebolag krävs att man sätter in minst 25 000 kr i aktiekapital. Man skall också ha en person som är styrelseledamot och en som är styrelsesuppleant. Nystartade aktiebolag behöver numera inte ha någon revisor. Först efter två år och bolaget har växt över en viss gräns måste revisor utses.  För den som väljer att ha revisor måste revisorn vara auktoriserad eller godkänd. Detta är minimum antal personer i ett aktiebolag, men man kan mycket väl ha flera ledamöter, suppleanter och/eller revisorer. Man kan även ha en eller flera revisorssuppleanter. Antalet aktieägare kan vara en till hur många som helst. Den som själv startar ett aktiebolag utser vanligtvis sig själv till styrelseledamot och låter någon närstående bli suppleant.

Det är styrelseledamoten eller styrelseledamöterna som ansvarar för verksamheten. Styrelsesuppleanten har varken ansvar eller skyldighet att närvara om det inte krävs för att den ledamot som skall ersättas inte kan närvara. Det är helt riskfritt att vara styrelsesuppleant ifall man aldrig deltar i verksamheten. Styrelseledamöterna måste däremot ta aktiv del i bolagets verksamhet. När det efter en konkurs utkrävs ansvar av styrelsen kan man inte skylla på att man inte deltagit i några möten eller inte läst några rapporter.

För att starta bolaget finns tre vägar att gå. Man kan försöka ordna allt själv via Verksam. Man kan vända sig till Aktiebolagstjänst eller någon annan som vet hur man gör och då antingen köpa ett färdigt bolag, ett s.k. lagerbolag – Startskottet – eller be oss hjälpa dig med en nyregistrering. Fördelen med att köpa ett färdigt bolag är att du får det så viktiga organisationsnumret med detsamma och kan därigenom omedelbart påbörja verksamheten. Vid nybildning riskerar man alltid att registreringen fördröjs för att det redan finns andra registreringar med förväxlingsbara namn som hindrar registreringen. Vi nybildning kan man inte börja använda de pengar man satt in på banken som aktiekapital innan bolaget och därigenom även styrelsen är registrerad. Vid köp av lagerbolag kan pengarna börja användas direkt.

För mer information om köp av lagerbolag, klicka här.
För formulär för beställning av lagerbolag eller nybildning, klicka här.

Dela vår sida på sociala medier!