Föreningar

Till skillnad från bolag som är slutna är föreningar öppna. Detta innebär att antalet medlemmar enkelt kan ökas och minskas utan övriga medlemmars samtycke. Öppenheten innebär att vem som helst som uppfyller stadgarnas villkor för medlemskap normalt inte kan vägras inträde som medlem. Föreningar finns i två huvudtyper, ekonomiska och ideella. Ekonomiska föreningar regleras i lagen om ekonomiska föreningar medan det för ideella föreningar inte finns någon lagstiftning.

Förutom vanliga ekonomiska föreningar finns särskilda former av ekonomiska föreningar som även regleras av särskild lagstiftning. Dessa är bostadsrättsföreningar, sambruksföreningar, samfällighetsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.

Till de ideella föreningarna hör idrottsföreningar, fackföreningar och arbetsgivarföreningar.

Dela vår sida på sociala medier!