Bostadsrätt och bostadsrättsförening

Bostadsrätt

Bostadsrätt är en upplåtelse utan begränsning i tiden av lägenhet som är knuten till andel i en bostadsrättsförening där innehavaren är medlem. Lägenheterna kan vara permanentbostäder, fritidsbostäder eller kommersiella lokaler eller blandningar av alla sorter. Villkoren för bostadsrätten regleras i föreningens stadgar, föreningens olika beslut, i upplåtelseavtalet när lägenheten första gången upplåtes samt i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Eftersom lagen om ekonomiska föreningar även gäller för Bostadsrättsföreningar finner du en del viktig information även under fliken Ekonomiska föreningar.

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus till sina medlemmar upplåta lägenheter med bostadsrätt. Föreningen måste ha minst tre medlemmar och minst tre bostadsrätter.

Dela vår sida på sociala medier!