Kooperativ hyresrättsförening

En kooperativ hyresrättsförening är en slags ekonomisk förening med ändamål att upplåta bostadslägenheter med hyresrätt till sina medlemmar. Föreningen är hyresvärd och den kooperativa hyresgästen är medlem i föreningen. Upplåtelseformen kooperativ hyresrätt används vid upplåtelse av bostadslägenheter. Den är ett mellanting mellan vanlig hyresrätt och bostadsrätt. Den kooperativa hyresgästens nyttjanderätt till lägenheten överensstämmer till stor del med vad som gäller vid vanlig hyra.

Enligt vår bedömning saknas egentliga fördelar jämfört med bostadsrätt eller vanligt hyresrätt. Besluteta att införa kooperativ hyresrätt får nog mer ses som ett politiskt ställningstagande än som ett behovsgrundat beslut.

Dela vår sida på sociala medier!