Bildande av ideel förening

En ideel förening bildas ej genom registrering utan genom att medlemmarna på ett konstitueradne möte beslutar om att anta stadgar och utse styrelse och revisor. Eftersom det inte finns någon lagreglering är det viktigta att förfarandet sker genom skriftlig dokumentation och att handlingarna är klara och tdliga. En ideell förening blir juridisk person när beslut tagits om att bilda föreningen tagits, stadgar antagits samt styrelsen och revisor valts. Vad som skall beslutas och hur det skall ske kan till viss del tas från lagen om ekonomiska föreningar som bl.a. anger vad stadgarna i ensådan förening skall innehålla.

Dela vår sida på sociala medier!