Ideella föreningar

Ideella föreningar

Bland ideella föreningar återfinns idrottsföreningar, fackföreningar och arbetsgivarföreningar.

För ideella föreningar finns ingen särskild civilrättslig lagstiftning. Verksamheten i en ekonomisk förening regleras i stället genom föreningens stadgar, domstolarnas avgöranden och juridisk doktrin. Att i varje enskilt fall avgöra vad som rättssligt gäller i en ideel förening är därför svårt att avgöra. Det är därför viktigt att stadgarna görs klara och tydliga och reglerar som mycket som möjligt inom föreningens område.

En ideell förening skall ha till ändamål att främja medlemmarna ideellt eller ekonomiskt genom verksamhet som inte kan vara enbart ekonomisk. Sådana ändamål kan t.ex. vara religiösa, välgörande, vetenskapliga eller politiska. Föreningen blir en juridisk person när stadgar antas och en styrelse har utsetts. Ideella föreningar som skall bedriva momspliktig verksamhet, ansöka om F-skatt eller registrera sig som arbetsgivare, tilldelas efter ansökan organisationsnummer av Skatteverket. Ideell förening som skall bedriva näringsverksamhet och vill ha skydd för det namn under vilket man kommer att bedriva sin verksamhet kan registreras hos Bolagsverket.

Eftersom det inte finns någon särskild lagstiftning för ideella föreningar är utformningen av stadgarna en mycket viktig angelägenhet och så länge stadgarna inte strider mot någon lagstiftning gäller vad som står i stadgarna.

Dela vår sida på sociala medier!