Bostadsförening

Bostadsförening

Möjligheten att nyregistrera en bostadsförening försvann redan 1930, fram till dess kunde man bilda bostadsföreningar som upplåter nyttjanderätt till bostad på obegränsad eller begränsad tid. Gamla bostadsföreningar som upplåter nyttjanderätt för obegränsad tid benämns numera besittningsföreningar och de föreningar som för begränsad tid upplåter nyttjanderätt kallas hyresföreningar.

En bostadsförening kan omvandlas till en bostadsrättsförening enligt lagen om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar. En förenklad ekonomisk plan skall upprättas, godkännas av två av Boverket godkända granskare, godkännas av föreningsstämma samt registreras hos Bolagsverket. Föreningen ska även anpassa stadgarna så att de stämmer med bostadsrättslagens krav. De nya stadgarna skall registreras hos Bolagsverket samtidigt som föreningen ansöker om att ombildas till Bostadsrättsförening.