Registrera företaget som arbetsgivare

Skall ditt företag anställa personal och betala ut lön skall företaget registreras som arbetsgivare vilket görs hos Skatteverket eller Verksam.

Noter att om du bedriver verksamheten som enskild näringsidkare eller i handels- eller kommanditbolag är du inte själv att betraktas som anställd och skall inte för egen del registrera dig som arbetsgivare. Motsatsen gäller i aktiebolag och ekonomiska föreningar, här tar ägarna ut lön på samma vis som alla andra anställda. Här skall man således anmäla sig som arbetsgivare även om den ända lönen är den man betalar ut är den till bolagets ägare.

Självklar kan Aktiebolagstjänst hjälpa dig.

Samma blankett används för den som

ansöker om F-skatt,
ansöker om FA-skatt,
anmäler företaget som arbetsgivare
anmäler dig för moms.

Vad gäller den delen som avser arbetsgivare skall bl.a. följande uppgifter lämnas

Datum för beräknade första löneutbetalningen
Beräknat antal anställda
Beräknat antal lönesumma under första räkenskapsåret