Starta ett handels- eller kommanditbolag

Man måste vara minst två för att kunna starta ett handels- eller kommanditbolag. Ett handelsbolag är en juridisk person, vilket bl.a. innebär att bolaget får ett eget organisationsnummer och kan ingå avtal med utomstående.

Ett kommanditbolag är en form av ett handelsbolag. Skillnaden ligger i första hand i hur ansvaret för bolagets åtaganden fördelas mellan bolagsmännen. I ett handelsbolag är alla bolagsmännen solidariskt och personligt ansvariga för handelsbolagets samtliga åtaganden. I ett kommanditbolag finns det två typer av bolagsmän, de som har ett solidariskt och personligt ansvar för bolagets alla åtaganden och de som bara ansvarar med ett angivet belopp som kan vara så lågt som en krona. De som ansvarar med hela sin personliga förmögenhet benämns komplementärer och de som bara ansvarar med ett angivet belopp benämns kommanditdelägare. I ett handelsbolag måste det finnas minst två bolagsmän, i ett kommanditbolag måste det finnas minst en komplementär och minst en kommanditdelägare

Aktiebolagstjänst kan hjälpa till med bildande av både handels- och kommanditbolag. Vi har färdiga bolag att sälja men hjälper även till med rena nybildningar. Fördelen med att köpa ett färdigt bolag är att man omedelbart får det så viktiga organisationsnumret och behöver inte riskera att registreringen blir fördröjd för att bolagsnamnet redan var upptaget.

För handels- och kommanditbolag är lagstiftningen till stora delar dispositiv vilket betyder att bolagsmännen i många frågor själva kan avgöra vad som skall gälla. T.ex. hur länge avtalet skall gälla, vad som skall hända om någon av bolagsmännen avlider eller gör konkurs. Detta har gjort att vi erbjuder bolag med eller utan bolagsavtal. Har man inget avtal är det vad som står i lagen om Handelsbolag och enkla bolag som gäller. I våra formulär för handels- och kommanditbolag framgår vilka fält man skall fylla i om man, förutom själva bolaget, även vill ha ett enkelt bolagsavtal. Vill ni ha ett mer omfattande bolagsavtal föreslår vi att ni ser igenom vår checklista och sedan kontaktar oss för utformningen av ett avtal.

Den som är bolagsman i ett handelsbolag riskerar att få betala för kompanjonernas dåliga affärer. Ett alternativ för att undvika personligt betalningsansvar är att bilda ett aktiebolag men det kräver en kapitalinsats på minst 50 000 kr. Ett annat alternativ är att i stället för att bilda ett handelsbolag startar alla bolagsmännen var sin enskild firma och sedan samarbetar man i ett enkelt bolag.

Dela vår sida på sociala medier!