Jämförelse mellan olika svenska verksamhetsformer

Enskild firmaHandels-bolagKommandit-bolagAktiebolagEkonomisk-föreningFilial
Ägarens betalnings-ansvar för företagets skulderFullt personligt ansvar för InnehavarenAlla bolagsmän har solidariskt och fullt personligt ansvarKomplementären har fullt personligt ansvar. Kommandit-delägaren har angivet begränsat ansvarInget personligt ansvar, riskerar enbart investerat aktiekapitalInget personligt ansvar, riskerar enbart betald medlemsavgift och annat investerat kapitalDet utländska bolaget riskerar hela sitt totala kapital
KapitalNejInget kravKomplementär inget krav. Kommandit-delägare angivet belopp. Kan vara så lågt som 1 kr.Minst 25 000 kr för privata bolag. Minst 500 000 kr för publika bolagBrukar enbart ske i form av en mindre medlems-avgiftInget krav
Hur många ägare/ medlemmar behövs?Bara en fysisk personMinst tvåMinst tvåEn eller fleraMinst tre medlemmarBara ett utländskt företag
Vem represen-terar?InnehavarenBolags-männenBolagsmännenBolagsmännenBolagetFöreningen
Krävs revisor?NejFör vissa stora bolagFör vissa stora bolagFör vissa stora bolagJaJa
BeskattningInnehavarenBolags-männenBolags-männenBolagetFöreningenFilialen
Kan företaget ha anställda?JaJaJaJaJaJa
Skydd för bolagets firmaI länetI länetI länetHela landetHela landetHela landet
Vi bistår vid bildandetNejJaJaJaJaJa