Företagsformer när du ska starta nytt företag

Välj mellan följande företagsformer:

aktiebolag
enskild firma
enkelt bolag
ekonomisk förening
handels- eller kommanditbolag

Dessutom finns Europabolag och Europeiska Ekonomiska Intressegrupper (EEIG) men dessa har visat sig vara så ointressanta för svenska förhållanden att vi helt kan bortse från dem här. Näringsverksamhet kan även bedrivas i en stiftelse eller en ideell förening för att uppnå stiftelsens eller föreningens ändamål, men man startar vanligtvis inte en stiftelse eller en ideell förening för att förverkliga sin affärsidé.

I menyn ovanför och till vänster har vi samlat länkar till de flesta av de sidor på vår webbplats www.ab.se som handlar om nyföretagande. Är det några frågor du inte får svar på är du välkommen att ringa. Frågor kan dygnet runt även ställas till [email protected], vi försöker alltid att svara inom några timmar.

Under fliken Redovisning och Skatt kan du läsa om hur du kan sköta din redovisning.