Omvandling av handelsbolag till kommanditbolag

Ett kommanditbolag är enligt 1 kap. 2 §, lag om handelsbolag och enkla bolag, BL, en särskild form av handelsbolag i vilket minst en av bolagsmännen – kommanditdelägaren – har sitt ansvar för bolagets åtaganden begränsat till ett visst, i handelsregistret, angivet belopp. Övriga bolagsmän benämns komplementärer. Dessa ansvarar liksom bolagsmännen i ett handelsbolag med hela sin förmögenhet för bolagets åtaganden. I ett kommanditbolag måste det även finnas minst en komplementär.

För att omvandla ett handelsbolag till ett kommanditbolag anmäler man till Bolagsverket att en eller flera, dock inte alla, av de nuvarande bolagsmännen nu skall ha ett till belopp angivet begränsat ansvar för bolagets åtaganden. Dessa bolagsmän blir då kommanditdelägare och övriga komplementärer.

De nya ansvarsbegränsningarna gäller mot tredje man från den dag som ändringen kungörs i Post och Inrikes Tidningar och gäller bara för bolagets nya åtaganden. För bolagets gamla åtaganden har alla bolagsmännen fortfarande personligt och solidariskt ansvar.

Vid omvandling från handelsbolag till kommanditbolag respektive från kommanditbolag till handelsbolag behåller bolaget sin identitet, sina tillgångar och skulder samt sitt organisationsnummer.

Dela vår sida på sociala medier!