Bifirma

Bifirma används av företag som vid sidan av sin huvudverksamhet vill bedriva en biverksamhet under ett annat namn – bifirma. En skivbutik som även säljer skivor per postorder vill göra det i ett annat namn, ett familjeföretag har en mekanisk verkstad och där någon i familjen vill driva en klädbutik med familjeföretagets ekonomi i ryggen.

Bifirma kan även vara lämplig om den totala verksamheten är uppdelad på många små enheter som man ej vill driva i separata bolag, exempelvis ett företag som har flera biografer eller restauranger där man vill ha ett eget namn på varje biograf/restaurang men verksamheten skall bedrivas i ett och samma bolag.

En bifirma ger samma skydd som huvudfirman. Detta innebär att en bifirma för ett aktiebolag ger skydd i hela landet medan en bifirma i ett handelsbolag enbart ger skydd i det län där handelsbolaget har sitt säte.

Bifirman skall avse en del av bolagets totala verksamhet. Den verksamhet som skall bedrivas av bifirman måste alltså ingå i bolagets totala verksamhet vilket för ett aktiebolag betyder att bifirmans verksamhet måste finnas med i bolagsordningens verksamhetsparagraf. Bifirman kan således ej omfatta hela den verksamhet som står upptagen i bolagsordningen. Vill man ändå skydda hela verksamheten kan man för bifirman ange bolagets hela verksamhet men med tillägget “inom Sverige” eller “direkt till konsument”. Skyddsmässigt ger detta ett lika starkt skydd som huvudfirman. För mer info om firma, klicka här.

Dela vår sida på sociala medier!