Fondemission

Fondemission sker genom överföring av fritt eget kapital, uppskrivningsfond och reservfond. Fondemission kan även ske genom uppskrivning av anläggningstillgångs värde.

Tidigare kunde även överkursfond direkt användas för en fondemission, nu är det lite trixigt, kontakta Leif Malmborg på leif@ab.se eller 0708-97 83 40 så kan han förklara hur det skall lösas.

Fondemission innebär ingen värdeökning för bolagets aktieägare. Däremot får bolaget en bättre kreditvärdighet genom att kapitalet låses hårdare till bolaget.

En fondemission kan ske genom att nya aktier ges ut men även genom att öka aktiekapitalet utan utgivande av nya aktier, vilket innebär att aktiens kvotvärde i stället ökar. Enbart bolagsstämman kan fatta beslut om fondemission och beslutet skall ske med enkel (absolut) majoritet vilket innebär en röst mer än hälften av alla avgivna röster.

Måste bolagsordningens gränser för aktiekapitalets storlek ändras behövs en högre majoritet.

Dela vår sida på sociala medier!