Minskning av aktiekapitalet i avstämningsbolag

När ett avstämningsbolag skall minska sitt aktiekapital är det viktigt att Euroclear (f.d. VPC) kontaktas i god tid så att man får all nödvändig information för att följa deras formalia vid minskning av aktiekapitalet. Aktiebolagstjänst har stor erfarenhet av frågor kring avstämningsbolag och Euroclear och kan hjälpa er i kontakten med dem.

När minskningen sker genom att varje aktieägare kan ta ställning till om han eller hon kan få vissa av sina aktier inlösta krävs även kontakt med ett emissionsinstitut för hantering av den frivilliga inlösen. Aktiebolagstjänst kan även hjälpa er vid kontakterna med ett emissionsinstitut.

Hanteringen i övrigt av en minskning av aktiekapitalet följer reglerna i 20 kap. aktiebolagslagen. Registrering och eventuella tillstånd handläggs således av Bolagsverket.

Dela vår sida på sociala medier!