Aktiebok och aktiebrev

Aktieboken

Alla aktiebolag måste ha en aktiebok som skall uppdateras kontinuerligt när bolagets aktier byter ägare. Det är styrelsen som ansvarar för att aktieboken förs och att den hålls tillgänglig för den som vill ta del av dess innehåll. Rätten att ta del av en aktiebok gäller inte bara för bolagets ägare utan för alla som vill ta del av den oavsett orsak.

Om styrelsen inte uppdaterar aktieboken enligt de regler som finns i aktiebolagslagen eller inte håller den tillgänglig för allmänheten kan styrelsen dömas till böter eller upp till två års fängelse.

Aktiebrev

Aktiebrev behöver inte utfärdas om inte aktieägaren så kräver. Vår rekommendation är att aktiebrev inte utfärdas, eftersom risken finns att de har förkommit den dagen de behövs. Att döda aktiebrev är en tidsödande process som tar ca 1,5 år.

Dela vår sida på sociala medier!