Nya deklarationsregler från och med 2013

En ny skatteförfarandelag började gälla den 1 januari 2012. I den nya skatteförfarandelagen har man samlat alla regler om inkomstdeklarationer, skattedeklarationer, kontrolluppgifter, taxering och skattebetalning.

Beskattningsår nu lika med räkenskapsår

De nya reglerna innebär bl.a. att beskattningsåret likställs med företagets räkenskapsår. Reglerna infördes under 2012 och 2013.

Deklarationstidpunkten är nu beroende av räkenskapsår

Nu skall den årliga inkomstdeklarationen för juridiska personer som aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser inlämnas vid fyra olika tidpunkter beroende på räkenskapsåret.

Bokslutsdag Pappersdeklaration Elektronisk deklaration
31/1, 28-29/2, 31/3 eller 30/4 1/11 1/12
31/5 eller 30/6 15/12 15/1
31/7 eller 31/8 1/3 1/4
30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 1/7 1/8

Infaller deklarationsdagen på en söndag eller helgdag skall deklarationen inlämnas påföljande vardag.

De företag som har redovisat momsen i sin årliga inkomstdeklaration och som har kalenderår som räkenskapsår skall nu deklarera sin moms i en särskild momsdeklaration och inte i inkomstdeklarationen.

För fysiska personer och dödsbon ska 2 maj även i fortsättningen vara senaste deklarationsdag.
Deklarationsombud för alla deklarationer

Nu kan alla sorters deklarationer, inte bara skattedeklarationer (moms, arbetsgivaravgifter och avdragen personalskatt) utan även inkomstdeklarationer och punktskattedeklarationer lämnas genom ombud. Deklarationsombud kan dock bara lämna elektroniska deklarationer.

Aktiebolagstjänst är deklarationsombud

Aktiebolagstjänst är deklarationsombud för så gott som samtliga sina redovisningskunder och har därigenom ansvaret för att deklarationerna sker i rätt tid.

Dela vår sida på sociala medier!