Löneadministration

Löneadministration är tidsödande och kräver kunskaper om alla lagar och regler som hela tiden förändras så att man kontinuerligt måste hålla sig uppdaterad. Genom att låta Aktiebolagstjänsts löneadministratörer ta hand om hela lönehanteringen, slipper du hålla reda på alla förändringar och vad de innebär för din verksamhet. Vi kan hantera företag från en till flera hundra anställda.

Arbetsgivare

En arbetstagare är den som i ett muntligt eller skriftligt anställningsavtal med en arbetsgivare förbinder sig att mot avtalat vederlag utföra vissa tjänster åt arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan vara en fysisk eller juridisk person medan en arbetstagare bara kan vara en fysisk person.

Dela vår sida på sociala medier!