Vad är revision?

En revision innebär att företagets bokföring, bokslut, årsredovisning samt företagsledningens förvaltning granskas av bolagets revisorer. Revisorernas arbete avslutas med upprättande av en revisionsberättelse. Syftet med revisionen är att tillgodose externa intressenter som ägare och fordringsägare som har intresse av att företaget följer lagar och förordningar på ett korrekt sätt. Genom revisionen av balans- och resultaträkning intygas att företagets ställning och resultat redovisas riktigt.

För ett aktiebolag som har revisor ska revisorn alltid vara auktoriserad eller godkänd eller så har man ett registrerat revisionsbolag.

Ekonomiska föreningar måste alltid ha en revisor, men kravet på revisorns kvalifikationer beror på omfattningen av föreningens verksamhet.

Enskilda näringsidkare och handels/kommanditbolag behöver normalt inte ha revisor. När verksamheten får den omfattningen att det krävs en revisor bör verksamheten överföras till ett aktiebolag för att därmed undvika det personliga betalningsansvaret för företagets alla åtaganden.

Dela vår sida på sociala medier!