Mervärdesskatt – moms

Skall företaget bedriva en verksamhet som anses vara momspliktig skall företaget registreras för moms. Vid nystarten av ett företag bör man anmäla till Skatteverket senast 14 dagar innan att man ska påbörja en verksamhet. När företaget registrerar sig för moms får företaget ett momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Numret är baserat på företagets organisationsnummer och inleds med SE och avslutas med 01, däremellan hamnar alltså företagets organisationsnummer. Detta nummer är viktigt vid handel med andra EG-länder. Det finns dock en del varor och tjänster, där omsättningen inte är momspliktig, nämligen:

Sjukvård, tandvård och social omsorg enskild Utbildning inom grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet Bank- och finansieringstjänster Försäkringstjänster Artistarvoden Studieförbundens studiecirklar Läkemedel som lämnas ut mot recept eller säljs till sjukhus Skepp för yrkesmässig sjöfart
 

Det finns tre olika procentsatser för moms – 25 %, 12 % eller 6 %.

Vanligast är 25 % moms

25 % är normalskattesatsen och används alltså i de allra flesta fall.

Livsmedel 12 % moms

Det finns flera undantag från 25 % moms där momssatsen istället är 12 %. Exempel på sådana områden är livsmedel, rumsuthyrning i hotellrörelse samt campingverksamhet. Det finns dock undantag även i dessa grupper och för att vara säker på vilken momssats du ska använda rekommenderar vi att du kontaktar Skatteverket.

Böcker och tidningar  6 % moms

Exempel på när momssatsen är så låg som

Böcker och tidningar

persontransporter inom Sverige, transport i skidliftar, entréavgifter till vissa evenemang, idrottsverksamhet och museiverksamhet. Även här rekommenderas www.skatteverket.se för mer information. Vissa mindre aktiebolag kan man välja att redovisa moms årsvis. För att få redovisa moms årsvis får företaget inte ha ett momspliktig för säljning som överstiger 1 miljon kronor. För de vars omsättning överstiger 1 MSEK finns två alternativ, antingen varje månad (ett krav om man har över 40 miljoner i beskattningsunderlag/år) eller varje kvartal. Företaget kan välja mellan att redovisa elektroniskt eller på papper. Redovisar man elektroniskt kan man göra redovisningen fram till redovisningsdagen kl 23:59. Aktiebolagstjänst gör alltid för alla kunder redovisningen elektroniskt. Företaget skall även informera Skatteverket om man använder sig av faktureringsmetoden (fordringar och skulder bokförs löpande, då redovisas momsen baserat på faktureringsdatum) eller bokslutsmetoden (fordringar och skulder bokförs först när de betalats, då redovisas också momsen den månad då fakturorna betalades). Momsen redovisas i skattedeklarationen cirka 42 dagar (1,5 mån) efter den redovisningsperiod då momsen uppkom. Den moms som uppkom i januari deklareras alltså 12 mars. Det datum då skattedeklarationen ska vara inne är också det datum när betalningen av moms ska finnas registrerad på skattekontot. Betalning måste således ske någon dag innan.