Mervärdesskatt – moms

Skall företaget bedriva en verksamhet som anses vara momspliktig skall företaget registreras för moms. Vid nystarten av ett företag bör man anmäla till Skatteverket senast 14 dagar innan att man ska påbörja en verksamhet. När företaget registrerar sig för moms får företaget ett momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Numret är baserat på företagets organisationsnummer och inleds med SE och avslutas med 01, däremellan hamnar alltså företagets organisationsnummer. Detta nummer är viktigt vid handel med andra EG-länder.

Det finns dock en del varor och tjänster, där omsättningen inte är momspliktig, nämligen

Sjukvård, tandvård och social omsorg
enskild Utbildning inom grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet
Bank- och finansieringstjänster
Försäkringstjänster
Artistarvoden
Studieförbundens studiecirklar
Läkemedel som lämnas ut mot recept eller säljs till sjukhus
Skepp för yrkesmässig sjöfart

Det finns tre olika procentsatser för moms – 25 %, 12 % eller 6 %.

25 % är normalskattesatsen och används alltså i de allra flesta fall. Det finns sedan undantag där momssatsen istället är 12 %. Exempel på sådana områden är livsmedel, rumsuthyrning i hotellrörelse samt campingverksamhet. Det finns dock undantag även i dessa grupper och för att vara säker på vilken momssats du ska använda rekommenderar vi att du kontaktar Skatteverket. Exempel på när momssatsen är så låg som 6 % är böcker och tidningar, persontransporter inom Sverige, transport i skidliftar, entréavgifter till vissa evenemang, idrottsverksamhet och museiverksamhet. Även här rekommenderas www.skatteverket.se för mer information.

I ett aktiebolag kan man välja att redovisa moms antingen i skattedeklarationen eller i inkomstdeklarationen. För att få redovisa moms i inkomstdeklarationen får inte företaget ha ett beskattningsunderlag som överstiger 1 miljon kronor. Redovisar företaget istället i skattedeklarationen finns två alternativ, antingen varje månad (ett krav om man har över 40 miljoner i beskattningsunderlag/år) eller var tredje månad. Redovisar företaget i skattedeklarationen kan företaget välja mellan att redovisa elektroniskt eller på papper.

Företaget skall även informera Skatteverket om man använder sig av faktureringsmetoden (fordringar och skulder bokförs löpande, då redovisas momsen baserat på faktureringsdatum) eller bokslutsmetoden (fordringar och skulder bokförs först när de betalats, då redovisas också momsen den månad då fakturorna betalades). Momsen redovisas i skattedeklarationen 42 dagar efter den månad då momsen uppkom. Den moms som uppkom i januari deklareras alltså 12 mars. Det datum då skattedeklarationen ska vara inne är också det datum när betalningen av moms ska finnas registrerad på skattekontot.

Dela vår sida på sociala medier!