Belopp och procentsatser för inkomstdeklaration inkomståren 2023 och 2024

Juridiska personer

Den statliga inkomstskatten är 20,6 % för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag samt 30% för investeringsfonder. Skatten tas ut för vinster över 100 kr.

Fysiska personer

Statlig skatt för inkomstår 2023, deklaration våren 2024
Det finns en brytpunkt för när du ska börja betala statlig skatt. Det finns det två brytpunkter. En för dig som inte har fyllt 66 år vid årets ingång och en för dig som har fyllt 66 år vid årets ingång. Eftersom att pensionsåldern har höjts från och med 1 januari 2023 så har även åldern för brytpunkten ändrats från 65 till 66 år för inkomstår 2023. Förra året 2022 gick således brytpunkten vid 65 år. För 2023 var brytpunkten 613 900 kronor för den som inte fyllt 66 år och 683 200 kr för den som fyllt 66 år. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent.

Statlig skatt för inkomstår 2024, deklaration våren 2025

Du som inte har fyllt 66 år 1 jan 2024 kan ha en total årsinkomst på 615 300 kronor innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut. Du som har fyllt 66 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 697 300 kronor innan den statliga inkomstskatten tas ut. Att du som har fyllt 66 år vid årets ingång har högre brytpunkter beror på att grundavdraget är högre.

Kapitalinkomster

Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster är enligt huvudregerln 30%. För de flesta mindre och medelstora företag finns det möjlighet att under vissa villkor till sina aktieägre lämna en utdelning som dessa bara betalar 20 %.