Skatter och sociala avgifter

I Sverige betalar vi förutom skatt på inkomst av tjänst även andra skatter som moms, skatt på kapitalinkomster och överskott i näringsverksamhet, fastighetsskatt, punktskatter.

På inkomst av tjänst betalar arbetsgivaren sociala avgifter. Sociala avgifter är arbetsgivaravgifter, dvs. ålderspensionsavgift och sjukförsäkringsavgift etc. för dina anställda. Den som driver enskild firma eller handelsboalg betalar dessa avgifter som egenavgifter, som ska täcka din egen ålderspensionsavgift, sjukförsäkringsavgift etc.

Företagets vinst beskattas olika beroende på företagsform. I en enskild näringsverksamhet och i ett handels- eller kommanditbolag beskattas inte företaget för vinsten. Den blir i stället utgångspunkt för näringsidkarens eller delägarnas beskattning. Skatten är densamma som för tjänsteinkomster. I ett aktiebolag eller en ekonomisk förening beskattas själva företaget med bolagsskatt för vinsten.

Moms (mervärdesskatt) betalar man för de flesta varor och tjänster.

I aktiebolag eller ekonomiska föreningar gäller att för den som har anställda skall arbetsgivaravgifter och oftast skatteavdrag göras för de ersättningar som betalas ut. Den som driver enskild näringsverksamhet skall själv betala sina sociala avgifter – s.k. egenavgifter. I ett handels- eller kommanditbolag fördelas resultatet mellan bolagsmännen (delägarna). Utifrån respektive delägares resultatandel görs schablonavdrag för att beräkna överskottet. Det är det överskottet som används vid beräkning av delägarens inkomstskatt och egenavgifter.