Revisor vid nybildning av privat aktiebolag

Den 1 november 2010 ändrades bestämmelserna om revisor i aktiebolag på så vis att revisionsplikten avskaffades i mindre bolag.

Publika aktiebolag, finansiella företag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning måste alltid ha revisor.

Bestämmelsen innebär att privata aktiebolag som bildas från och med den 1 november 2010 kan välja att redan från början ha en bestämmelse i bolagsordningen om att inte ha någon revisor, se nedan. Aktiebolaget måste då ha en stiftelseurkund som är daterad tidigast den 1 november 2010. För bolag som nu har en revisor men som har för avsikt att i fortsättningen avstå från revisor finns information här.

Formuleringen i bolagsordningen skall då lämpligtvis ha följande lydelse

§ X Bolaget skall inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

Dela vår sida på sociala medier!