F-skatt

Att inneha F-skattsedel har störst betydelse för de företag som tillhandahåller tjänster. Det är din skatteform som avgör om du eller den du fakturerar skall göra skatteavdrag och betala in sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. Har du registrerat din verksamhet för F-skatt och fått en F-skattsedel innebär det att du själv ansvarar för dessa inbetalningar till Skatteverket. Har ditt företag inte fått en F-skattsedel skall din uppdragsgivare dra av för skatt och sociala avgifter som om du vore anställd innan betalning av din faktura sker.

Att ditt företag har F-skattsedel innebär att företaget ansvarar för betalning av skatter och avgifter. Ditt företags innehav av F-skattsedel är av avgörande betydelse när någon anlitar dig för ett arbete. För den som bara säljer varor och inte tillhandahåller tjänster har innehavet av F-skattsedel ingen praktisk betydelse. En uppdragsgivare ska inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningen om du har F-skatt. En tilldelad F-skattsedel gäller omedelbart.

Dela vår sida på sociala medier!