Revisorns granskning i samband med likvidation

Det finns ett flertal tillfällen då revisorn skall avge revisionsberättelse eller yttrande i samband med likvidation. De olika tillfällena framgår av nedanstående uppställning. Övergripande regler om revision och annan granskning under likvidation återfinns under fördjupning.

När bolaget avvecklar sin verksamhet och planerar för en frivillig likvidation är det vissa saker man bör tänka på. En del om detta återfinns under förberedelser.

Länkarna nedan leder till närmare information i varje särskilt fall när revisorn skall avge en revisionsberättelse eller ett yttrande. Där finns även förslag till revisionsberättelse respektive yttrande. Övriga länkar leder till information om den redovisning som skall revideras. Läs även mer om redovisning och revision vid likvidation i Leif Malmborgs artikel i tidningen Balans.

Revisorns yttrande i samband med kapitalbrist och kontrollbalansräkning, ABL 25 kap 15 § och 16 §
Revisionsberättelse för styrelsens och eventuell verkställande direktörs avgångsredovisning, ABL 25 kap 33 §
Revisionsberättelse för årsredovisning för bolag i likvidation, ABL 25 kap 37 §
Revisionsberättelse för likvidatorns slutredovisning, ABL 25 kap 40 §
Revisorns yttrande vid likvidationens upphörande och verksamhetens återupptagande, ABL 25 kap 45 §
Revisionsberättelse till den slutredovisning som likvidatorn skall lämna enligt 47 § när likvidationen har upphört enligt 25 kap 45 § eller 46 §. Vid dessa slutredovisningar gäller samma regler som vid en vanlig slutredovisning, bortsett från att någon utskiftning inte skall ske.