Registrera företaget för MOMS – mervärdesskatt

Nästan all verksamhet är momspliktigt och bedriver företaget momspliktig verksamehet ska företaget registreras hos Skatteverket för moms. Enklast gör man det via Verksam.se. Registreringen kan även görs direkt till Skatteverket på blanketten deras blankett Skatte- och avgiftsanmälan, blnakett 4620. Samma blankett används för ansöker om F-skatt och registrera företaget som arbetsgivare.

Beräknars företagets omsättning det första beskattningsåret vara mindre än 80 000 kronor exklusive moms  omfattas företaget automatiskt av momsbefrielse och någon momsregistrering behöver inte ske. Är du befriad och bara säljer varor och tjänster inom landet som omfattas av befrielsen ska du inte registrera dig för moms.

Du kan inte heller få befrielse om du är frivilligt betalningsskyldig för något av följande:

  • uthyrning av fastighet
  • försäljning och förmedling av investeringsguld
  • försäljning av konstverk.

Beskattningsbara personer som inte är etablerade inom Sverige kan inte heller få befrielse.

Befrielsen är frivillig.

Även om företaget är momsbefriad kan företaget i vissa fall behöva registreras för moms. Befrielsen gäller inte när importert av varor görs från länder utanför EU eller att det köps tjänster från andra EU-länder eller länder utanför EU.

Även om företaget omfattas av momsbefrielse kan företaget vara betalningsskyldig om företaget köper varor från ett annat EU-land om värdet av de inköpta varorna överstiger 90 000 kronor. Är säljaren däremot befriad från moms i det andra EU-landet enligt motsvarande regler där gäller dock befrielsen fullt ut. Om varorna är punktskattepliktiga, som energi, tobak och alkohol är man dock alltid skyldig att redovisa och betala den utgående momsen.

Om företagets ska registrerras för moms skall bl.a. följande uppgifter lämnas

Uppgift om när den momspliktig verksamhet börjar
Beräknad momspliktig omsättning första 12 månaderna
Om man vill redovisa varje månad, kvartal eller i samband med den årliga inkomstdeklarationen.