Bokföringsnämndens K-projekt

Sedan flera år tillbaka arbetar Bokföringsnämnden med att för icke noterade företag av olika storlek ta fram fyra stycken olika regelverk för redovisning K1, K2, K3 och K4.
K1 – Enskilda näringsidkare i dagligt tal enskild firma som upprättar förenklat årsbokslut
K1 – Ideella föreningar – regelverk för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut.
K2 – Mindre Aktiebolag – regelverket Årsredovisning i mindre aktiebolag.
K2 – Mindre Ekonomiska föreningar – regelverket för Årsredovsining i mindre ekonomiska föreningar
K3 – Huvudregelverk för upprättande av årsredovisning. Utgångspunkten i K3 är International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities (SME). SME beslutades av International Accounting Standards Board i juni 2009 och är ett fullständigt regelverk. Det är en förenkling av de regler som ska tillämpas i de noterade företagens koncernredovisning. Jämfört med SME har BFN dessutom gjort anpassningar till svensk lagstiftning, ÅRL och inkomstskattelagen, samt ytterligare förenklingar.
K4 – Större företag som upprättar koncernredovisning enligt IAS/IFRS. BFN har ännu inte tagit ställning för hur ett eventuellt regelverk för denna kategori av företag ska se ut.

Dela vår sida på sociala medier!