Penningtvätt och terroristfinansiering

När pengar från brottslig verksamhet eller legal verksamhet, där förtjänsten undanhålles från beskattning förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet talar man om penningtvätt. Tanken med penningtvätten är att dölja pengarnas ursprung.

Finansiering av terrorism är att ekonomiskt stödja terrorism. Med detta menas inte enbart att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även att samla in, tillhandahålla eller ta emot likvida medel eller andra tillgångar som man vet ska finansiera terrorism.

Vi måste lära känna vår kund

Enligt den svenska penningtvättslagen är vi som arbetar med redovisning och bolagsbildningar i Sverige skyldiga att göra en bedömning av risken av att vårt företag används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lagen har föranletts av ett direktiv från EU om penningtvätt. För denna bedömning har vi ett formulär som alla kunder skall fylla i och underteckna. Formuläret finns både på svenska och engelska. Givetvis omfattas dina uppgifter alltid av sekretess och vi behandlar dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, men formuläret registreras inte i någon dator eller databas.

Dela vår sida på sociala medier!