Byte av bolagskategori

Byte av bolagskategori

Aktiebolag delas upp i privata och publika aktiebolag. Privata bolag skall ha ett aktiekapital som uppgår till minst 50 000 kr och publika bolag minst 500 000 kr.

Publika bolag kan fritt marknadsföra sina aktier till allmänheten och därigenom på ett enklare sätt skaffa in behövligt kapital. Privata bolag skall i princip inte vända sig till allmänheten för att skaffa kapital. Vissa begränsade möjligheter finns. Ytterligare information om skillnaden mellan privata och publika bolag finns på sidan privata kontra publika bolag.

För den som skall starta ett nytt publikt bolag har Aktiebolagstjänst sådana bolag på lager.

Privat till publikt

När man skall byta bolagskategori från privat till publikt skall man tänka på följande:

Aktieägarna skall på bolagsstämma fatta beslut om att ändra bolagskategori.
Delårsrapport skall framläggas på stämman om den hålls senare än sex månader efter utgången av det senaste räkenskapsåret och årsredovisning och revisionsberättelse har avgivits.
Bolagets aktiekapital måste uppgå till minst 500 000 kr.
Bolagets egna kapital måste uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet.
Bolagsordningen skall anpassas till reglerna för publika bolag.
Två-årsregeln om uppskjuten apport börjar på nytt när bolaget blivit publikt.

Publikt till privat

Att byta från publikt till privat är betydligt ovanligare men följande gäller:

Aktieägarna skall på bolagsstämma fatta beslut om att ändra bolagskategori.
Samtliga vid stämman närvarande aktieägarna måste rösta för beslutet.
De som är på stämman måste representera minst 90 % av samtliga aktier.
Bolagsordningen skall anpassas till reglerna för privata bolag.

Vill ni veta mer om bolagskategori läs privata kontra publika bolag eller kontakta oss.