Beställningsformulär aktiebolag

Du kan beställa ett aktiebolag svenska eller engelska direkt online där du genom hela beställningsprocessen kan få förklaringar och råd om de olika möjligheter som finns vid en beställning.

Aktiekapitalökning
Bifirma
Bolagsbildning/köp av lagerbolag
Bolagsbildning/köp av lagerbolag på engelska
Bolagsordning, ändring av
Delning (fission)
Dödande av förkommet aktiebrev
Fusion av helägt dotterbolag
Likvidation/snabbavveckling
Minskning av aktiekapitalet
Skatte- och avgiftsanmälan
Styrelse och/eller revisorer, ändring av
Välja bort revisor

Dela vår sida på sociala medier!